Jak mám e-koloběžku umýt?

Nikdy nestříkejte na e-koloběžku přímo proud vody s cílem ji umýt. Proud vody by mohl způsobit poškození motoru a elektronických součástí výrobku. Pouze ji otřete navrhčeným hadrem.

xxx

Přihlášení