E-koloběžka vykazuje příliš vysokou nebo nízkou rychlost, která neodpovídá realitě.

Pravděpodobně jste změnili hodnotu P0 a P2 na displeji. Nastavte parametry zpět do původní hodnoty podle manuálu. Zkontrolujte, že i ostatní hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v manuálu. Upozorňujeme, že špatně nastavené hodnoty na displeji můžou mít za následek trvalé poškození baterie a ztrátu záruky.

xxx

Přihlášení