E-koloběžce se razantně snížila dojezdová vzdálenost.

Pravděpodobně jste změnili hodnotu P1 na displeji. Nastavte ji zpět do původní hodnoty dle manuálu. Zkontrolujte, že i ostatní hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v manuálu. Upozorňujeme, že špatně nastavené hodnoty na displeji můžou mít za následek trvalé poškození baterie a ztrátu záruky. Mějte na paměti,  dojezd a rychlost se snižuje.

xxx

Přihlášení