E-koloběžku nelze nabít.

Pravděpodobně jste změnili hodnotu P1 na displeji. Upozorňujeme, že špatně nastavené hodnoty na displeji můžou mít za následek trvalé poškození baterie a ztrátu záruky. Zkontrolujte nejprve funkčnost elektrické zásuvky, pokud funguje, objednejte se do našeho servisu ke zjištění případné závady.

xxx

Přihlášení